سبک ویکتوریایی و نحوه تلفیق شدن ان با دنیای مدرن

ادامه مطلب

تلفیق رنگ، مبلمان،دکوراسیون و گرایش سبک نئوکلاسیک

ادامه مطلب

این مطلب نگاهی دارد به معماری پارامتریک و تاثیرات آن.طراحی پارامتریک یکی از رویکردهای فراگیر در فضای طراح...

ادامه مطلب

قبل از هر چیز باید بدانیم که به سبک پوشش یکرنگ، مونوکروم می گویند

ادامه مطلب

معماری یکی از شاخه های ساختمان سازی است که خود معماری به قسمت های مختلفی همچون معماری داخلی ، معماری خارج...

ادامه مطلب

سبک مدرن کلاسیک از نوآوری های فعلی ، جزئیات مدرن و سبک های دیگر استفاده می کند. نکته اصلی دستیابی به این ...

ادامه مطلب

اگر مد به صورت یک چرخه باشد پس ما به زودی شاهد بازگشت طراحی دکوراسیون منزل به سبک پست مدرن خواهیم بود. بر...

ادامه مطلب

منظور پست مدرن در فارسي به فرا مدرن و پسامدرن معني شده است كه شرايط بعد از مدرن و يا مرحله اي تاريخي بعد ...

ادامه مطلب

1