مشاوره : 0025 711 0917
نمایشگاه ساخت، طراحی، مهندسی و تجهیزات هتل ،رستوران و کافی شاپ ؛مشهد – شهریور ۹۷


: 197

نمایشگاه ساخت، طراحی، مهندسی و تجهیزات هتل ،رستوران و کافی شاپ ؛مشهد – شهریور ۹۷

تاریخ شروع: یکشنبه ۱۱ شهریور ۹۷ (Sun 02 September 18)

تاریخ پایان:پنج شنبه ۱۵ شهریور ۹۷ (Thu 06 September 18)

محل برگزاری: استان خراسان رضوی، مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد


نوع نمایشگاه:  داخلی، بین المللی

نوع ورودی: رایگان

منبع ذکر رویداد: سایت مرکز نمایشگاهی http://expo.ir/tabid